Tapon o tuerca caja herramientas Rieju

Tuerca caja herramientas Rieju. 3€ unidad